Asbestinventarisatie

Gaat u slopen, verbouwen of renoveren en bevat het bouwwerk of object mogelijk asbest? Met een asbestinventarisatie brengen we in kaart welke materialen asbesthoudend zijn, welke vorm van asbest aanwezig is en welke vervolgstappen nodig zijn om een veilige woon- of werkomgeving te kunnen realiseren. Wanneer u een asbestinventarisatie via Asbestanalyse.com aanvraagt komen de specialisten van Flamant Analyse B.V. bij u langs om het onderzoek uit te voeren. Wij zijn geaccrediteerd bij de RvA en hebben ruime ervaring met het opstellen van asbestinventarisaties voor grote en kleine bouwwerken en objecten.

Asbestinventarisatierapport

Het belangrijkste van een asbestinventarisatie is het asbestinventarisatierapport dat we voor u opstellen. In dit rapport vindt u een uitgebreide beschrijving van de scope van het onderzoek, de geschiktheid van het bouwwerk of object, de methode van het onderzoek, een asbestanalyse per bron, een analysecertificaat en een SMART risicoclassificatie. Per asbesthoudende bron geven we een aanbeveling waarmee u eventuele vervolgstappen kunt bepalen. We hanteren de risicoklassen 1, 2 en 3 bij het beoordelen van het risico van een asbestbron. Risicoklasse 1 staat voor laag risico, klasse 2 geeft een normaal/gemiddeld risico aan en bij risicoklasse 3 is er sprake van een hoog risico. Deze risicoklassen geven aan hoe het aanwezige asbestmateriaal gesaneerd moet worden.

Wat zijn de kosten van een asbestinventarisatie?

De kosten van een asbestinventarisatie zijn afhankelijk van de grootte van het bouwwerk of object, het aantal delen van het gebouw dat mogelijk asbest bevat en het soort onderzoek dat verricht moet worden. Zo liggen de kosten voor een asbestinventarisatie waarbij ook niet-zichtbare asbestverdachte toepassingen onderzocht worden hoger dan een vergelijkbaar onderzoek waarbij alleen monsters van zichtbare materialen wordt afgenomen. Bij een (licht) destructief onderzoek zijn de onderzoekers meer tijd kwijt met het verzamelen van monsters.

Rapport volgens het procescertificaat asbestinventarisatie

Bij het uitvoeren van een asbestinventarisatie stellen wij een uitgebreid en gedetailleerd rapport op om inzichtelijk te maken of, waar en in welke hoeveelheid asbest aanwezig is in uw bouwwerk of object. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek worden in het asbestinventarisatierapport opgenomen, conform de regels die in het Procescertificaat asbestinventarisatie staan beschreven. Per onderzochte bron wordt aangegeven wat voor soort asbest is aangetroffen, wat het massa percentage betreft en van welke binding sprake is.

SMART Risicoclassificatie

De SMART Risicoclassificatie maakt onderdeel uit van een asbestinventarisatie door Asbestanalyse.com. Dit bevat een analyse van het materiaal, de wijze van verwijdering en de risicoclassificatie volgens het SMART systeem. Per asbesthoudende bron wordt een werkplanelement uitgewerkt. Zo wordt beschreven of het werkgebied afgezet dient te worden en hoe het asbestverwijderingsbedrijf te werk dient te gaan.

Neem direct contact met ons op

Wenst u een asbestinventarisatie uit te laten voeren door de specialisten van Asbestanalyse.com? Neem contact op door ons te bellen of mailen. Wij zijn 24/7 bereikbaar en reageren binnen 24 uur op uw mail of reactie via ons het contactformulier op onze website.