Blog

 1. NEN 5896

  NEN 5896

  NEN 5896

  Het monsteronderzoek dat Asbestanalyse voor u uitvoert geeft duidelijkheid en uitsluitsel of toegepast materiaal asbesthoudend is of niet. Wij voeren onze analyses en onderzoeken o.a. uit conform de NEN 5896. U ontvangt van ons een uitvoerig, overzichtelijk en deskundig rapport met onze bevindingen en adviezen. Op deze pagina informeren wij u over deze geldende NEN-norm en hoe wij dit toepassen binnen onze dagelijkse werkzaamheden.

  Gekwalificeerde analyse conform NEN 5896

  Asbest werd jarenlang ingezet omdat het beschikte over sterke, slijtvaste en isolerende eigenschappen. Daarnaast was het zeer goedkoop. In 1994 werd het toepassen van asbest verboden omdat het gevaarlijk voor de gezondheid was wanneer het bewerkt, verwerkt of in voorraad gehouden werd. Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze vezels zijn zo klein dat ze niet met het blote

  Lees meer »
 2. Asbestanalyse

  Asbestanalyse

  Asbestinventarisatie

  Wenst u een asbestinventarisatie door een professioneel en gecertificeerd bedrijf? De specialisten van Asbestanalyse.com staan voor u klaar. Een asbestinventarisatie brengt verschillende zaken in kaart zoals de aanwezigheid van asbest in een gebouw, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen het is aangetroffen en de staat van het materiaal. Bij ons bent u verzekerd van een professionele en zorgvuldige aanpak en een overzichtelijke inventarisatie. Wenst u gebruik te maken van onze diensten? Vul dan het contactformulier in via onze website.

  Asbestinventarisatierapport laten opstellen

  Nadat we een grondig praktijkonderzoek hebben uitgevoerd, stellen we een duidelijk asbestinventarisatierapport op. Uit dit rapport blijkt op welke plekken in een gebouw of pand de asbesthoudende materialen zich bevinden. Soms kan asbest zich echter verschuilen in kleine hoekjes op onverwachte plaatsen waardoor het niet meteen opvalt. Het kan ook voorkomen

  Lees meer »
 3. Asbestanalyse

  asbest analyse

  Asbest analyse

  Het is algemeen bekend dat asbest een gevaarlijke stof is en ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Bij verdenking van asbesthoudende materialen bij u in huis, op het werk of andere plek adviseren we om een asbest analyse uit te voeren. Bij Flamant koopt u een Asbest Analyse Pakket en neemt u zelf een staal van het verdachte materiaal. Laat u dit liever over aan een professional? We kunnen tevens een deskundige op locatie laten komen om een staal te nemen. De stalen worden uitvoerig onderzocht in ons geaccrediteerde labo op aanwezigheid van asbest. U ontvangt de resultaten van de asbest analyse spoedig in uw mailbox.

  Asbest analyse kosten

  Voor 1994 werd asbest gebruikt in tal van toepassingen. Asbest werd jarenlang ingezet omdat het beschikt over sterke, slijtvaste en isolerende eigenschappen, en het was bovendien zeer goedkoop. In 1994 werd het toepassen van asbest verboden omdat het gevaarlijk voor de gezondheid was wanneer het bewerkt,

  Lees meer »
 4. Chroom-VI analyses.... razendsnel resultaat!

  chroom-VI analyes

   

  Flamant Analyse heeft afgelopen week maar liefst 164 stuks Chroom-VI materiaalmonsters geanalyseerd voor één van haar opdrachtgevers. We hebben hard moeten doorwerken om alle analyses snel bij de opdrachtgever te krijgen. Een hele mooie opdracht!

  Deze week staat wederom een grote nieuwe opdracht klaar, ditmaal voor Defensie.

   

  Wanneer mogen we voor U Chroom-VI materiaalmonsters analyseren?

   

  Kijk ook eens op onze LinkedIn-pagina voor meer nieuws, via de volgende link:  LinkedIn

  Lees meer »
 5. Hoe herkent u asbest?

  Tientallen jaren terug waren de gevaren van asbest nog niet bekend. Het materiaal werd veel gebruikt bij de bouw van huizen en installaties. Als u in een woning woont die gebouwd is voor 1993, bestaat de kans dat er asbest aanwezig is. In deze blog bespreken we wat asbest precies is, hoe u asbest kunt herkennen en wat u kunt doen als u vermoedt dat er asbest aanwezig is.

  Wat is asbest?

  Asbest is eigenlijk een verzamelnaam voor zes natuurlijke mineralen. De kristallen van asbest worden asbestvezels genoemd en zijn zo klein dat ze met het blote oog niet waarneembaar zijn. Daarom kan het moeilijk zijn om asbest zelf te herkennen. Hieronder gaan we dieper in op de soorten asbest, de eigenschappen, de materialen en toepassingen die asbest kunnen bevatten en de mogelijke risico’s van asbest.

  Soorten asbest

  Hoewel er in totaal zes soorten bestaan, worden in Nederland voornamelijk drie soorten asbest aangetroffen:

   

  Lees meer »
 6. Waar komt asbest vandaan?

  Asbest is een verzamelnaam voor een zestal natuurlijke mineralen. Het woord komt van het Griekse woord asbestos, wat vrij vertaald onverwoestbaar betekent. De mineralen doen deze naam eer aan vanwege de isolerende, sterke en slijtvaste eigenschappen. In deze blog vertellen we wat asbest is, waar asbest vandaan komt en hoe u kunt controleren of u asbest in uw huis heeft.

  Wat is asbest?

  Asbest in pure vorm is een delfstof. Asbestkristallen worden gewonnen in mijnen en zijn al duizenden jaren geleden gevormd. Het gebruik van asbest is dus zeker niet alleen van deze tijd. Asbestvezels zijn verder te onderscheiden in twee hoofdgroepen, namelijk Serpentijn en Amfibool.

  Serpentijn

  De serpentijnvezel is te herkennen aan de touwvorminge, gekrulde vezel. Als deze vezel splijt, gebeurt dit meestal in de dwarsrichting. Een vertegenwoordiger van de serpentijnvezel is chrysotiel, ofwel wit asbest. Wit asbest

  Lees meer »
 7. Is asbest gevaarlijk?

  In oudere woningen (met een bouwjaar van voor 1993) kunnen nog verschillende asbesthoudende toepassingen gevonden worden. In deze blog vertellen we wat asbest precies is, of asbest in huis gevaarlijk is, en wat u kunt doen als u denkt asbest te hebben aangetroffen.

  Wat is asbest?

  Asbest is een verzamelnaam voor zes natuurlijke mineralen. In Nederland zijn er drie soorten asbest die het meest voorkomen, namelijk: witte asbest, bruine asbest en blauwe asbest. De overige soorten die zelden in Nederland voorkomen zijn groene, grijze en gele asbest.

   

  In 85% van de gevallen hebben we te maken met witte asbest, ook wel chrysotiel genoemd. Gemiddeld hebben we één op de tien keer te maken met bruine asbest, ook wel amosiet genoemd. De asbestvezels van bruin asbest komen doorgaans sneller los, waardoor ze makkelijk kunnen verspreiden. Blauw asbest, ook wel crocidoliet genoemd, wordt slechts in ongeveer 5% van de gevallen aangetroffen.

  Lees meer »