Asbestonderzoek

Asbestanalyse.com is uw specialist op het gebied van asbestonderzoeken. Wij voeren onderzoeken uit naar mogelijke asbestmaterialen en brengen diverse toepassingen in kaart. Wanneer u ons inschakelt stellen wij een professioneel asbestinventarisatierapport op. Als onderdeel van Flamant Analyse BV zijn wij in staat om u volledig te ontzorgen. Wij voeren onderzoek uit, adviseren u over de vervolgstappen, begeleiden u bij projecten en verzorgen metingen na het saneren. Onze asbestonderzoeken vormen een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Wij staan dan ook 24/7 klaar om u bij te staan wanneer u ons nodig heeft.

Geaccrediteerd asbestlaboratorium

Onder de vlag van Flamant Analyse BV is Asbestanalyse.com geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie onder registratienummer L603. Wanneer er vermoedelijk asbest aanwezig is, komt onze specialist op locatie langs om een asbestonderzoek uit te voeren. De monsters die worden afgenomen worden in ons asbestlaboratorium in Breda onderzocht op asbest. Op basis van de onderzoekresultaten stellen we een rapport op, waarin we aangeven hoeveel en waar in het gebouw asbest aanwezig is.

Wat zijn de kosten van een asbestonderzoek?

De kosten van een asbestonderzoek zijn afhankelijk van de grootte van het gebouw, het aantal delen van het gebouw dat mogelijk asbest bevat en het type onderzoek dat uitgevoerd wordt. Zo liggen de kosten voor een asbestonderzoek waarbij ook niet-zichtbare asbestverdachte toepassingen onderzocht worden hoger dan een vergelijkbaar onderzoek waarbij alleen monsters van zichtbare materialen wordt afgenomen.

Asbest laten onderzoeken door deskundigen

Wanneer u een asbestonderzoek via Asbestanalyse.com aanvraagt, komt u in contact met onze specialisten die het onderzoek op locatie gaan uitvoeren. Een asbestonderzoek kan in verschillende vormen uitgevoerd worden. Denk hierbij aan vooronderzoek in de vorm van deskresearch, praktijkonderzoek in de vorm van een visuele inspectie, het afnemen van monsters en rapporteren in de vorm van het analyseren van deze monsters en het opstellen van een adviesrapport. Onze specialisten staan 24/7 paraat en komen direct naar uw locatie bij calamiteiten waarbij een snelle inspectie of direct advies gewenst is.

Onze werkwijze

Ons asbestonderzoek is onderscheidend door de zorgvuldigheid waarmee we onze rapportages opstellen. Aan de hand van uitgebreide analyses en resultaten brengen we zeer nauwkeurig in kaart welke bronnen zijn onderzocht, hoeveel asbest is aangetroffen, wat voor soort asbest is aangetroffen en welke risico’s hieraan verbonden zijn.

Onze rapporten vormen de basis van de adviezen die wij geven. Bij het constateren van asbest geven wij aanbevelingen voor het saneren van de asbest. Ons adviesbureau beschikt over een Normec certificering, waaruit blijkt dat wij uw opdracht met uiterste zorg uitvoeren. We werken met een gericht kwaliteitsbeleid, controleerbare procedures en werkinstructies evenals steekproefsgewijze controles door certificerende instellingen.

Schakel Asbestanalyse.com in en laat u ontzorgen

Wenst u gebruik te maken van de diensten van Flamant Analyse BV? Wij begeleiden u graag bij het onderzoeken van asbestmateriaal en denken met u mee over een geschikte aanpak voor het veiligstellen en verwijderen van eventueel asbesthoudend materiaal. Neem contact met ons op door te bellen met 076 542 95 63 of te mailen naar info@asbestanalyse.com.