NEN 5896

Heeft u mogelijk asbest aangetroffen in uw woning of pand? Laat het materiaal analyseren conform de NEN 5896. Dit is de Nederlandse Norm voor het vaststellen van asbest in mineralen met behulp van een polarisatiemicroscopie. Asbestconcentraties groter dan 0,1% kunnen hiermee worden herkend. In bouw- constructie- en isolatiematerialen komen doorgaans geen concentraties voor die lager dan 0,1% zijn. De analyses van Asbestanalyse.com worden uitgevoerd door Flamant Analyse B.V., welke is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.

Waarom is NEN 5896 belangrijk?

NEN 5896 is de norm die beschrijft hoe mogelijk asbestmateriaal onderzocht moet worden. Door een monster van het materiaal af te nemen kan dit getest worden in een geaccrediteerd laboratorium. Deze analyse biedt inzicht in de asbestconcentratie in het onderzochte materiaal en vormt de basis van een plan van aanpak wanneer. Conform NEN 5896 wordt de aanwezigheid van asbestvezels (semi-) kwantitatief bepaald. Bij een asbestconcentratie lager dan 0,1% zal het materiaal bestempeld worden als ‘geen asbest aangetroffen’ of ‘asbest niet aantoonbaar’. Dankzij de streng norm kunt u erop vertrouwen dat het monster dat is afgenomen zorgvuldig geanalyseerd wordt. Daarmee wordt uw gezondheid gewaarborgd.

Andere relevante normen

De NEN 5896 is niet de enige norm die gehanteerd wordt om asbest te analyseren. Deze normering is van toepassing op vaste materialen, zoals golfplaten, rioolbuizen en vloerzeil. Een andere bekende normering is NEN 2991. Dit is de onderzoeksmethode die gebruikt dient te worden bij het bepalen van asbest in de lucht of stofdeeltjes. Wij zijn geaccrediteerd voor beide analyses.

Asbestcertificaat conform NEN 5896

Wanneer u materiaal laat analyseren om eventuele aanwezigheid van asbest vast te stellen, verzorgen wij deze analyse in één werkdag. U ontvangt van ons een asbestcertificaat conform NEN 5896 waarmee u over de juiste documentatie beschikt om uw werkzaamheden door te zetten of maatregelen te treffen in het geval van asbestdetectie. In België is een dergelijk asbestcertificaat zelfs verplicht bij de verkoop van een woning vanaf 2022. Dit noemt men een asbestattest.

Gekwalificeerde analyse conform NEN 5896

Asbest werd jarenlang ingezet omdat het beschikte over sterke, slijtvaste en isolerende eigenschappen. Daarnaast was het zeer goedkoop. In 1994 werd het toepassen van asbest verboden omdat het gevaarlijk voor de gezondheid was wanneer het bewerkt, verwerkt of in voorraad gehouden werd. Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze vezels zijn zo klein dat ze niet met het blote oog waar te nemen zijn. Dat maakt dat materiaalonderzoek van verdachte materialen in gebouwen wenselijk is.

Volgens de NEN 5896 maken wij een kwalitatieve analyse van asbest in materialen. Deze methode zetten wij in voor de identificatie en een schatting van het gehalte aan asbest in producten waarvan een macro hoeveelheid beschikbaar is, denk hierbij aan bouw-, constructie- en isolatiematerialen. Bij ons kunt u online een asbestanalyse bestellen. Dit is een pakket met daarin alle benodigdheden om zelf de monstername uit te voeren van de verdachte materialen en om dit op te sturen naar ons geaccrediteerde laboratorium. Tegen een meerprijs kunt u er echter ook voor kiezen om deze monstername over te laten aan één van onze deskundigen. Zij komen langs op locatie, nemen een monster en laten dit onderzoeken. U kan ook bij ons terecht voor asbestonderzoeken.

Alle monsternames worden door ons team van hoger opgeleide deskundigen geanalyseerd en gerapporteerd. U kunt de resultaten van het onderzoek binnen een werkdag in uw mailbox verwachten.

Laat u adviseren door een asbestdeskundige

Bij het vaststellen van de aanwezigheid van asbest zal aanvullend onderzoek nodig zijn om u te kunnen adviseren over de aanpak. Hiervoor wordt een asbestinventarisatie uitgevoerd. Hierin wordt per bron vastgesteld wat voor asbest gevonden is en welke handelingen worden aanbevolen. Asbestmateriaal hoeft namelijk niet altijd verwijderd te worden, dit hangt van meerdere factoren af.

Bestel direct online

Wilt u weten of een bepaald materiaal asbesthoudend is? Met onze test kits kunt u zelf een monster afnemen en opsturen. Wij analyseren het materiaal binnen één werkdag, waarna we u een asbestcertificaat mailen. U hoeft dus niet lang op uitsluitsel te wachten. Laat u het monster liever door een specialist afnemen? Bestel dan een test kit inclusief monsterafname.